Poniedziałek - 14 XI 2023r.

18:00 - Za + Krzysztofa Miera z ok. ziemskich urodzin.