Niedziela - 13 XI 2023r.

16:30 - Za + Annę i Ludwika Piekorz, rodziców z obu stron.