Niedziela - 13 XI 2024r.

16:30 - Za + Annę i Ludwika Piekorz, rodziców z obu stron.