Sobota - 12 XI 2023r.

18:00 - Za + Pawła Banika, 2 żony, syna Bronisława, wnuka Tomasza, rodziców i rodzeństwo.