Czwartek - 10 XI 2023r.

17:00 - Za + Alfreda Kieś, żonę Magdalenę, + rodziców i brata.