Czwartek - 10 XI 2023r.

07:00 - Za + Marię Piecha, męża Jana, rodziców z obu stron.