Niedziela - 06 XI 2023r.

16:30 - Za + Alojzego Urbaniec, żonę Elżbietę.