Sobota - 05 XI 2024r.

18:00 - Za + Elżbietę i Joachima Buchwald, rodziców z obu stron, zięcia Czesława.