Sobota - 05 XI 2023r.

07:00 - W int. Róż Różańcowych pw. MB Fatimskiej p. Jadwigi Henek i pw. MB Różańcowej p. L Jadwigi Tlołka.