Poniedziałek - 31 X 2023r.

07:00 - Za + Jana i Annę Korus, wszystkich + z pokrewieństwa Korus, Drzęźla + Franciszkę i Albina Niewelt + z pokrewieństwa Niewelt, Miera za + Teodora Miera budowniczego kościoła.