Niedziela - 30 X 2023r.

07:00 - Za + Marię i Floriana Kuźnik.