Niedziela - 30 X 2024r.

07:00 - Za + Marię i Floriana Kuźnik.