Sobota - 29 X 2023r.

18:00 - Za + Irenę Morgała w kol. r. śm. + męża Stanisława.