Sobota - 29 X 2023r.

13:00 - Do Op. B. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Elżbiety i Andrzeja z ok. 60 r. urodzin.