Czwartek - 27 X 2023r.

17:00 - Za + Elżbietę i Konstantego Kłosek.