Poniedziałek - 24 X 2023r.

18:00 - Za + Antoniego i Elżbietę Brzezina.