Poniedziałek - 24 X 2024r.

07:00 - Za + Agatę i Ludwika Harazim, córkę Katarzynę.