Poniedziałek - 24 X 2023r.

07:00 - Za + Agatę i Ludwika Harazim, córkę Katarzynę.