Niedziela - 23 X 2023r.

16:30 - Za + Bogumiłę i Kazimierza Kaczorkiewicz. Po mszy chrzest: Emilia Jagoda Żółtaszek, Natalia Jadwiga Żółtaszek.