Niedziela - 23 X 2023r.

07:00 - Za + Emila i Pelagię Wrona pokrewieństwo Wronowe i Franikowe.