Sobota - 22 X 2023r.

18:00 - Za + Teodora i Damiana Brzezina z ok. ziemskich urodzin.