Czwartek - 20 X 2024r.

17:00 - Za + Teodora Miera i żonę Elżbietę.