Czwartek - 20 X 2023r.

17:00 - Za + Teodora Miera i żonę Elżbietę.