Środa - 19 X 2023r.

18:00 - Za + Agnieszkę i Franciszka Szafraniec + Annę i Łucję Piecha oraz + rodziców.