Środa - 19 X 2024r.

07:00 - Msza na pamiątkę 38 r. śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.