Wtorek - 18 X 2023r.

18:00 - Za + Józefa i Annę Kłosek, rodziców i rodzeństwo z obu stron.