Poniedziałek - 17 X 2023r.

18:00 - Za + Edwarda Wróbel, żonę Natalię, syna Piotra, Pawła i Hildegardę Zimoń.