Poniedziałek - 17 X 2023r.

07:00 - Za + Jana Piecha + żonę Marię + rodziców z obu stron.