Niedziela - 16 X 2023r.

11:00 - Za + Janusza Górka, rodziców Gertrudę i Teodora + Eryka Bernackiego.