Niedziela - 16 X 2023r.

07:00 - Za + Dorotę Niewelt w 2 r. śm.