Sobota - 15 X 2023r.

07:00 - Za + Bronisława Nieszporek w 7 r. śm.