Piątek - 14 X 2024r.

07:00 - Za osoby Pielgrzymujące do Sanktuariów Maryjnych.