Piątek - 14 X 2023r.

07:00 - Za osoby Pielgrzymujące do Sanktuariów Maryjnych.