Czwartek - 13 X 2023r.

20:00 - Za + Marię Kolon. Msza ofiarowana od Róż Różańcowych pw. Św. Anny