Czwartek - 13 X 2023r.

07:00 - Za + Martę i Jerzego Brzoza.