Wtorek - 11 X 2024r.

18:00 I - Za + Bibiannę Nowak.
II - Do Op. B. i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Edwarda Czerwińskiego z ok. 96 r. urodzin.