Poniedziałek - 10 X 2023r.

18:00 - Za + Franciszka Morawiec, żonę Matyldę + rodziców i teściów.