Poniedziałek - 10 X 2023r.

07:00 - Za + Gertrudę Bizoń, męża Józefa i córkę Genowefę.