Niedziela - 09 X 2023r.

16:30 - Do Op. B. za przycz. MB Róż i Św. Rity z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok. 25 r. ślubu Grażyny i Marka Niemiec oraz o Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu z ok. 18 r. ur. córki Oliwii.