Niedziela - 09 X 2023r.

09:00 - Za + Zofię Grodecką + Sebastiana Mirocha.