Niedziela - 09 X 2023r.

07:00 - Za + Floriana Biadacz.