Sobota - 08 X 2023r.

18:00 - Za + Helenę Szura, męża Herberta + rodziców z obu stron.