Piątek - 07 X 2023r.

18:00 - Za + Martę i Teodora Miera, Albertynę i Alojzego Pawlik, syna Józefa.