Środa - 05 X 2024r.

18:00 - Za + Czesława Jonderko i jego rodziców.