Środa - 05 X 2024r.

07:00 - Za + Franciszka i Bronisławę Jędrocha, rodziców z obu stron.