Środa - 05 X 2023r.

07:00 - Za + Franciszka i Bronisławę Jędrocha, rodziców z obu stron.