Poniedziałek - 03 X 2023r.

18:00 - Za + Reginę i Wincentego Miera, Jana i Helenę Kolarczyk, Jadwigę Kolarczyk.