Niedziela - 02 X 2023r.

16:30 - Za + Roberta i Emilię Nosiadek, syna Mieczysława.