Niedziela - 02 X 2024r.

09:00 - Za + Karola Wagner, rodziców, 4 braci i bratowe.