Niedziela - 02 X 2023r.

09:00 - Za + Karola Wagner, rodziców, 4 braci i bratowe.