Niedziela - 02 X 2023r.

07:00 - Za + Hannę Mazur, dziadków Marię i Pawła Drzeniek, Helenę i Sylwestra Mazur.