Sobota - 01 X 2023r.

18:00 - Za + Krystiana Olejniczak, rodziców i teściów.