Sobota - 01 X 2023r.

13:00 - Do Op. B. za przycz. MBCZ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok. 45 r. ślubu Weroniki i Jana Zagóra oraz 20 r. ślubu Anny i Jacka Stroczyńskich z l Błogosławieństwem dla całej rodziny.