Sobota - 01 X 2023r.

07:00 - W int. Róży Różańcowej pw. Św. Wincentego Paulo p. Stefana Żyła.