Piątek - 30 IX 2023r.

18:00 I - Za + Gerarda i Jadwigę Witosz.
II - Za + Marię Kolon. Msza ofiarowana od Berty Hary.