Piątek - 30 IX 2023r.

07:00 - Za + Ireneusza Kowalewskiego, żonę Urszulę, syna Marka, rodziców z obu stron.