Środa - 28 IX 2023r.

07:00 - Za + Annę i Leona Kalinowski.